theworshipsongs
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
Key of Cm
BPM: 125
Intro: Fm Bb7 Ebsus Eb Chorus: Cm Eb Bb Aleluya, Aleluya, Aleluya, Eb Fm Bb7 Ebsus Eb Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 1: Ab Gm Ang Ginoo naghatag ug kaluwasan Ab G G7 Dalaygon siya labaw sa tanan Chorus: Cm Eb Bb Aleluya, Aleluya, Aleluya, Eb Fm Bb7 Ebsus Eb Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 2: Ab Gm Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios Ab G G7 Amahan ug Anak ug Espiritu Chorus: Cm Eb Bb Aleluya, Aleluya, Aleluya, Eb Fm Bb7 Ebsus Eb Aleluya, Alelu-----u-----yaalso see:
RELATED SONGS: