theworshipsongs
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
Key of Am
BPM: 125
Intro: Dm G7 Csus C Chorus: Am C G Aleluya, Aleluya, Aleluya, C Dm G7 Csus C Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 1: F Em Ang Ginoo naghatag ug kaluwasan F E E7 Dalaygon siya labaw sa tanan Chorus: Am C G Aleluya, Aleluya, Aleluya, C Dm G7 Csus C Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 2: F Em Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios F E E7 Amahan ug Anak ug Espiritu Chorus: Am C G Aleluya, Aleluya, Aleluya, C Dm G7 Csus C Aleluya, Alelu-----u-----yaalso see:
RELATED SONGS: