theworshipsongs
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
Key of Gm
BPM: 125
Intro: Cm F7 Bbsus Bb Chorus: Gm Bb F Aleluya, Aleluya, Aleluya, Bb Cm F7 Bbsus Bb Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 1: Eb Dm Ang Ginoo naghatag ug kaluwasan Eb D D7 Dalaygon siya labaw sa tanan Chorus: Gm Bb F Aleluya, Aleluya, Aleluya, Bb Cm F7 Bbsus Bb Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 2: Eb Dm Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios Eb D D7 Amahan ug Anak ug Espiritu Chorus: Gm Bb F Aleluya, Aleluya, Aleluya, Bb Cm F7 Bbsus Bb Aleluya, Alelu-----u-----yaalso see:
RELATED SONGS: