theworshipsongs
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
Key of Dm
BPM: 125
Intro: Gm C7 Fsus F Chorus: Dm F C Aleluya, Aleluya, Aleluya, F Gm C7 Fsus F Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 1: Bb Am Ang Ginoo naghatag ug kaluwasan Bb A A7 Dalaygon siya labaw sa tanan Chorus: Dm F C Aleluya, Aleluya, Aleluya, F Gm C7 Fsus F Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 2: Bb Am Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios Bb A A7 Amahan ug Anak ug Espiritu Chorus: Dm F C Aleluya, Aleluya, Aleluya, F Gm C7 Fsus F Aleluya, Alelu-----u-----yaalso see:
RELATED SONGS: