theworshipsongs
AMAHAN NAMOAMAHAN NAMO
Key of D
BPM: 68
Intro: D Bm Em A A7 D Bm C Amahan namo, nga anaa sa mga langit Em A Pagdaygon ang Imong ngalan, Em A D A umabot kanamo ang Imong gingharian D D7 G Gm Matuman ang Imong pagbuot, D D7 Dinhi sa yuta, Em A D A7 Maingon sa la-ngit D Ang kalan-on namo sa matag adlaw G D Bm Em A ihatag kanamo karong adla-wa D Ug pasayloa kami sa among mga sala G D Bm Maingon nga nagapasaylo kami sa Em A D A mga nakasala kanamo D G A D A Ug dili Mo kami, itugyan sa panulay, D G Hinonoa luwasa kami, D A D G D Luwasa kami sa dautan Intro: A7 D G Kay imo man ang gingharian, D Bm Em Ang gahum ug ang himaya G A A7 D Hangtud sa kahang-tu-ranalso see:
RELATED SONGS: