theworshipsongs
AMAHAN NAMO
AMAHAN NAMO
Key of A
BPM: 68
Intro: A Gbm Bm E E7 A Gbm G Amahan namo, nga anaa sa mga langit Bm E Pagdaygon ang Imong ngalan, Bm E A E umabot kanamo ang Imong gingharian A A7 D Dm Matuman ang Imong pagbuot, A A7 Dinhi sa yuta, Bm E A E7 Maingon sa la-ngit A Ang kalan-on namo sa matag adlaw D A Gbm Bm E ihatag kanamo karong adla---wa A Ug pasayloa kami sa among mga sala D A Gbm Maingon nga nagapasaylo kami sa Bm E A E mga nakasala kanamo A D E A E Ug dili Mo kami, itugyan sa panulay, A D Hinonoa luwasa kami, A E A D A Luwasa kami sa dautan Intro: E7 A D Kay imo man ang gingharian, A Gbm Bm Ang gahum ug ang himaya D E E7 A Hangtud sa kahang---tu---ranalso see:
RELATED SONGS: