theworshipsongs
AMAHAN NAMO
AMAHAN NAMO
Key of B
BPM: 68
Intro: B Abm Dbm Gb Gb7 B Abm A Amahan namo, nga anaa sa mga langit Dbm Gb Pagdaygon ang Imong ngalan, Dbm Gb B Gb umabot kanamo ang Imong gingharian B B7 E Em Matuman ang Imong pagbuot, B B7 Dinhi sa yuta, Dbm Gb B Gb7 Maingon sa la-ngit B Ang kalan-on namo sa matag adlaw E B Abm Dbm Gb ihatag kanamo karong adla---wa B Ug pasayloa kami sa among mga sala E B Abm Maingon nga nagapasaylo kami sa Dbm Gb B Gb mga nakasala kanamo B E Gb B Gb Ug dili Mo kami, itugyan sa panulay, B E Hinonoa luwasa kami, B Gb B E B luwasa kami sa dautan Intro: Gb7 B E Kay imo man ang gingharian, B Abm Dbm Ang gahum ug ang himaya E Gb Gb7 B Hangtud sa kahang---tu---ranalso see:
RELATED SONGS: