theworshipsongs
AMAHAN NAMO
AMAHAN NAMO
Key of E
BPM: 68
Intro: E Dbm Gbm B B7 E Dbm D Amahan namo, nga anaa sa mga langit Gbm B Pagdaygon ang Imong ngalan, Gbm B E B umabot kanamo ang Imong gingharian E E7 A Am Matuman ang Imong pagbuot, E E7 Dinhi sa yuta, Gbm B E B7 Maingon sa la-ngit E Ang kalan-on namo sa matag adlaw A E Dbm Gbm B ihatag kanamo karong adla---wa E Ug pasayloa kami sa among mga sala A E Dbm Maingon nga nagapasaylo kami sa Gbm B E B mga nakasala kanamo E A B E B Ug dili Mo kami, itugyan sa panulay, E A Hinonoa luwasa kami, E B E A E Luwasa kami sa dautan Intro: B7 E A Kay imo man ang gingharian, E Dbm Gbm Ang gahum ug ang himaya A B B7 E Hangtud sa kahang---tu---ranalso see:
RELATED SONGS: