theworshipsongs
AMAHAN NAMO
AMAHAN NAMO
Key of F
BPM: 68
Intro: F Dm Gm C C7 F Dm Eb Amahan namo, nga anaa sa mga langit Gm C Pagdaygon ang Imong ngalan, Gm C F C umabot kanamo ang Imong gingharian F F7 Bb Bbm Matuman ang Imong pagbuot, F F7 Dinhi sa yuta, Gm C F C7 Maingon sa la-ngit F Ang kalan-on namo sa matag adlaw Bb F Dm Gm C ihatag kanamo karong adla---wa F Ug pasayloa kami sa among mga sala Bb F Dm Maingon nga nagapasaylo kami sa Gm C F C mga nakasala kanamo F Bb C F C Ug dili Mo kami, itugyan sa panulay, F Bb Hinonoa luwasa kami, F C F Bb F luwasa kami sa dautan Intro: C7 F Bb Kay imo man ang gingharian, F Dm Gm Ang gahum ug ang himaya Bb C C7 F Hangtud sa kahang---tu---ranalso see:
RELATED SONGS: