theworshipsongs
AMAHAN NAMO
AMAHAN NAMO
Key of C
BPM: 68
Intro: C Am Dm G G7 C Am Bb Amahan namo, nga anaa sa mga langit Dm G Pagdaygon ang Imong ngalan, Dm G C G umabot kanamo ang Imong gingharian C C7 F Fm Matuman ang Imong pagbuot, C C7 Dinhi sa yuta, Dm G C G7 Maingon sa la-ngit C Ang kalan-on namo sa matag adlaw F C Am Dm G ihatag kanamo karong adla---wa C Ug pasayloa kami sa among mga sala F C Am Maingon nga nagapasaylo kami sa Dm G C G mga nakasala kanamo C F G C G Ug dili Mo kami, itugyan sa panulay, C F Hinonoa luwasa kami, C G C F C Luwasa kami sa dautan Intro: G7 C F Kay imo man ang gingharian, C Am Dm Ang gahum ug ang himaya F G G7 C Hangtud sa kahang---tu---ranalso see:
RELATED SONGS: